מחירון

להלן מחירון החברה להגשת בקשה להלוואה עבור עסק חדש/עוסק מורשה:

 

Basic

שאלון פיננסי – ערבות מדינה

Финансовая анкета – Государственная гарантия

استبيان مالي – كفالة الدولة

 ₪ 5,885.00
Optimum

הגשת בקשת הלוואה – ערבות מדינה

Подача заявки на ссуду – Государственная гарантия

تقديم طلب قرض – كفالة الدولة

 ₪ 1,050.00
Basic Plus

תוכנית עסקית לגופים מוסדיים

Бизнес-план для учреждений

خطة اقتصادية للهيئات المؤسساتية

 ₪ 4,590.00
Optimum

הגשת בקשה הלוואה  – גופים מוסדיים

Подача заявки на ссуду – учреждения

تقديم طلب قرض – للهيئات المؤسساتية

 ₪ 1,050.00
Gold

בניית אתר אינטרנט עסקי תדמיתי

Создание фирменного бизнес-сайта

بناء موقع تجاري ذو علامة تجارية

 
 ₪ 8,750.00

 

להלן מחירון החברה להגשת בקשה להלוואה עבור חברה בע”מ:

Basic

שאלון פיננסי – ערבות מדינה

Финансовая анкета – Государственная гарантия

استبيان مالي – كفالة الدولة

 ₪ 6,885.00
Optimum

הגשת בקשת הלוואה – ערבות מדינה

Подача заявки на ссуду – Государственная гарантия

تقديم طلب قرض – كفالة الدولة

 ₪ 1,550.00
Basic Plus

תוכנית עסקית לגופים מוסדיים

Бизнес-план для учреждений

خطة اقتصادية للهيئات المؤسساتية

 ₪ 5,590.00
Optimum

הגשת בקשה הלוואה  – גופים מוסדיים

Подача заявки на ссуду – учреждения

تقديم طلب قرض – للهيئات المؤسساتية

 ₪ 1,550.00
Gold

בניית אתר אינטרנט עסקי תדמיתי

Создание фирменного бизнес-сайта

بناء موقع تجاري ذو علامة تجارية

 
 ₪ 8,750.00

** כלל המחירים אינם כוללים מע”מ

** מובהר כי שכה”ט של החברה אינו מותנה בתוצאות כלשהן ו/או בגיוסה של הלוואה כלשהי.

  • מעודכן לתאריך 01/09/22


נגישות