לצורך הגשת בקשה בערבות המדינה יש צורך בחתימה על תצהירים.

לנוחיותכם מצורפים בזאת התצהירים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להלוואה בערבות קרנות המדינה.

 

תצהירים לחברה בע”מ

 

תצהירים לעוסק מורשה

 

תצהירים לעסק חדש

נגישות