קרנות בערבות מדינה

לעסקים קטנים בישראל קיימת האפשרות לקבל הלוואות ממגוון גופים: מוסדות בנקאיים, הקרן לעסקים קטנים וגם דרך מימון חוץ בנקאי. דרך מקובלת נוספת היא הלוואות בערבות המדינה, אשר תופסות חלק משמעותי מהסיוע הניתן לעסקים קטנים. כל שנה מוצגים נתונים המעידים על גידול בסך האשראי המוענק לעסקים קטנים, הנעזרים בערבות המדינה בכדי להתייצב כלכלית ולהקים עסק בהצלחה.

הלוואה בערבות המדינה ניתנת לעסק ע”י הבנק, כאשר המדינה מעניקה ערבות לחלק נכבד מהסכום. הכספים מוענקים על ידי הבנקים הנמצאים בשיתוף פעולה עם הקרן לערבות המדינה: פועלים, מזרחי, אוצר החייל ומרכנתיל דיסקונט. החזרי ההלוואה מסוכמים ומטופלים על הבנק ומנוהלים כמו הלוואה בנקאית סטנדרטית.

ההבדל העיקרי בין הלוואה בנקאית רגילה לבין הלוואה בערבות המדינה הוא ההבטחה שניתנת לבנק לערבות על חלק גדול מסכום ההלוואה הניתנת. ערבות המדינה מהווה לרוב 75%-90% מסכום ההלוואה הכולל הניתן לעסק.

הלוואות אלו מוענקות רק לעסקים קטנים ובינוניים שעברו את תנאי הסף של הקרן לערבות המדינה. מטרתם של התנאים היא לסנן עסקים חסרי סיכוי לסיום התהליך של בחינת הקרן והבנק בהצלחה. ברמת העקרון, רשימת תנאי הסף המלאה נמצאת באתר הגוף המתאם מטעם המדינה אך לכל עסק קטן או בינוני, ללא חובות לרשויות מס ובנקים זכאי לבקשת הלוואה במסגרת ערבות המדינה.

חברת נובה משכנתאות תסייע לך לעבור את מבחני הסף ולקבל את הזכאות לקבלת סיוע בחסות המדינה. הלוואות אלה נועדו לסייע לעסקים קטנים ובינוניים לגייס כספים להקמת העסק ולייצובו בשלבים הראשונים, בדרך לעתיד כלכלי טוב יותר.

נגישות