מסלולי משכנתא

ריבית קבועה צמודה למדד

סכום המשכנתא שתשולם במסלול זה צמוד למדד המחירים לצרכן, עם תוספת של ריבית קבועה לאורך כל התקופה. מדובר במסלול הנפוץ ביותר מפני שהוא הכי “יציב” והכי פחות צפוי. הלווה מודע לריבית המדויקת אותה ישלם לכל תקופת ההחזר.

היתרון הברור של מסלול זה הוא היציבות והחסינות מפני עליות ריבית.

החיסרון הוא שלא תהנו מירידות עתידיות בשיעור הריבית ושעמלת הפירעון המוקדם תלויה בהפרשים בין הריבית הקיימת במשכנתא הספציפית לבין הריבית במשק.

ריבית קבועה שאינה צמודה למדד

הריבית במסלול זה נקבעת בתחילת תקופת התשלומים ולרוב תהיה נמוכה מהריבית הנהוגה באותה תקופה, לאחר מכן הריביות ישתנו (יעלו או ירדו). בנוסף, מועד עדכון הריבית נקבע לפי בחירת הלקוח בלבד.

מסלול זה נחשב למומלץ במיוחד בתקופות של ריבית גבוהה, כאשר ירידה של הריבית צפויה להגיע מיד לאחר מכן. יתרון נוסף של מסלול זה הוא הפירעון המוקדם שאינו דורש תשלום עמלה.

לווים רבים נקלעו לקשיים כלכליים בשנים האחרונות, בשל הערכה שגויה של גובה ההחזרים בתקופות מסוימות.

ריבית משתנה צמודה למדד

במסלול זה הריבית משתנה באופן דינאמי בהתאם לריבית במשק. בניגוד למסלולים אחרים, ללקוח יש חופש מסוים כאשר הוא יכול לקבוע מתי תתעדכן הריבית. אין עמלת פירעון מוקדם משום שאין הפרשי ריביות.

היתרון הוא שריבית המשכנתא במסלול זה נמוכה ביחס למסלולים אחרים.

החסרון הוא שהריבית יכולה לעלות בצורה משמעותית בזמן שינוי הריבית שתשולם.

ריבית פריים

ריבית פריים היא ריבית בסיסית שנקבעת על ידי הבנקים. היא מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בהלוואות ובפיקדונות בריבית משתנה, אשר אינם צמודים לשער החליפין או למדד המחירים לצרכן.

כאשר ריבית הפריים נמוכה, היא עדיפה ללווים על פני הריבית הקבועה שצמודה למדד, זהו היתרון המובהק של מסלול זה.

מסלול זה מומלץ למי שצפוי להגדיל את הכנסתו בעתיד ויוכל לפרוע את המשכנתא או חלק ממנה (אין עמלת פירעון מוקדם במסלול זה)

מט”ח – צמודה לשער האירו / דולר

סכום ההלוואה צמוד לשער האירו / דולר, בהתאם לבחירתכם. לשער המטבע, תתווסף ריבית הליבור (הריבית הממוצעת ב-5 הבנקים הגדולים בלונדון), וכן מרווח של 1.75%-2.5%.

מסלול זה נחשב למשתלם ככל שפערי הריביות בין ישראל לארצות הברית או אירופה גבוהים יותר.

לרוב, הריבית במסלול זה נמוכה יותר מהמסלולים השקליים אך חוסר הבטחון בו גבוה מאוד, עקב האפשרות לתנודות קיצוניות.

נגישות